0:00 / ???
  1. כאיל - KeAyal
In cart Not available Out of stock

Ke'Ayal was composed this year by a group of friends traveling from Uman to the holy gravesite of The Or Yisroel, Rabbi Yisrael Ba'al Shem Tov zt”l on Motsai Rosh Hashana 5777.

Lyrics

כאיל תערוג על אפיקי מים כן נפשי תערוג אליך אלוקים
(תהלים מב, ב)