From the recording Al Tidag - Don't Worry

In cart Not available Out of stock

פיוט לחתונה שנהוג בקרב יהודי תימן לשיר תחת החופה לאחר קריאת הכתובה
סולן אורח: חתני היקר נחמן דמתי | כלי הקשה, חלילית וקלרינט: אלון יופה | כינור ועוּד: מרדכי שטרית | גיטרות, קלידים ובס: יוסף ק.

הפיוט משוה בין נישואין למתן תורה: 'הר המור' - כינוי להר סיני, 'מורשה' - כינוי לתורה, לפי הפסוק "תורה צוה לנו משה מורשה", ודרשו חכמי ישראל "אל תקרי מורשה אלא מאורסה"